🎂 Slavíme desítku! Více o našich narozeninových projektech, jako je Blueberry neziskovkám, zjistíte 🎂Tady!

PPC Bee

2015 - současnost

Vývoj nejlepšího nástroje na trhu pro správu produktových PPC kampaní

PPC Bee - nejlepší PPC nástroj na trhu
PPC Bee - nejlepší PPC nástroj na trhu

10zapojených specialistů

22zemí využívajích aplikaci

01přední PPC nástroj

PPC Bee, jakožto přední PPC nástroj na e-commerce trhu, se využívá k automatizaci produktových PPC kampaní. Projekt, který byl dříve spíše koníčkem se tak stal jedním z nejpopulárnějších produktů v oboru.

Cíl

PPC Bee mělo ambice stát se předním marketingovým nástrojem, ale čtyřčlenný tým s jedním vývojářem měl problémy i se správou několika svých klientů

Vytvořili jsme různorodý tým specialistů s odborými znalostmi z oblasti designu, marketingu a vývoje.

Vytvoření aplikace pro PPC Bee.
Jak se vám daří tak úspěšně podnikat?

… jak se vám daří tak úspěšně podnikat?

Vytvoření aplikacepro širší publikum

Na začátku, bylo naším cílem vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci, kterou jsme chtěli následně prezentovali na TechCrunch Disrupt v San Franciscu. Výzva? Disrupt SF se konalo za pouhéza 4 měsíce. Nejen proto se PPC Bee rozhodlo přejít k plně automatizovanému SaaS modelu ještě před samotnou konferencí.

Nebojácně jsme se pustili do práce a ve chvíli konání Disrupt jsme již měli:

01 Redesign aplikace pro zlepšení uživatelské přívětivosti

02 Redesign a rozšíření webových stránek k propagaci aplikace

03 Plán předlatného pro nový business model

04 Nastavení emailingu pro komunikaci se zákazníky

05 Propagační materiály jež oslní na Disrupt

Iterate and take the productto the next level

Po TechCrunch jsme se zaměřili na nastartování úspěšného podnikání. Abychom udrželi aplikaci v chodu a plnili i nadále požadavky klientů, pokračovali jsme v práci na projektu, což zahrnovalo back-end a front-end vývoj v Ruby on Rails, práci na vizuálním designu a rozvoj marketingových služeb. Obchod byl na vzestupu.

Rostoucí počet společností využívající nástroj PPC Bee pro své eshopové kampaně
2014-01-012015-01-012016-01-012017-01-012018-01-01

Relative number of organizations in PPC Bee

Naslouchánízkušenosti uživatelů

Bylo důležité si tuto zkušenost osvojit, ale zároveň být agilní. K testování nám posloužili proto-persony, jež nám na základě zpětných vazeb a zkušeností s podporou ukázaly největší nedostatky. Tato zjištění vedla k řadě zlepšení s vysokým dopadem, včetně:

  • Redesignu webu s cílem zvýšení konverzního poměru
  • Úpravy informační architektury pro zlepšení dohledatelnosti aplikace
  • Implementace standardního rozvržení v aplikaci
  • Úpravy copy pro jasnou a stručnou komunikaci
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Příklady nové webové aplikace PPC Bee a designu webových stránek
Síla PPC Bee back-endu s rychlostí Elixiru

Síla PPC Bee back-endus rychlostí Elixiru

Pro zrychlení a vylepšení stavby aplikace, jsme část back-endu přepsali v Elixiru. Přestože dopady tohoto zásahu nejsou ještě zcela prokázané, testy vypadají slibně.

Silný tým napomohl PPC Bee růst aexpandovat do 22 zemí

Blueberry jako full-servisová firma participovala, jak na návrhu, tak na samotném vývoji a byla u všeho s čím aktuáně PPC Bee potřebovalo pomoct. S odpracovanými 4000 hodinami hraje Blueberry významnou roli v celém rozvoji aplikace PPC Bee.

Vyzkoušejte jak PPC funguje
Silný tým napomohl PPC Bee růst a expandovat do 22 zemí

"Bez ohledu na strategii, kterou jsme v PPC využívaly, byla významná část potřebná k její realizaci svěřena do rukou Blueberry. Blueberry byla vždy v souladu s naší vizí a chápala naše potřeby, což dokazovala doručením výsledků, jaké jsme si představovali. Díky Blueberry, můžeme být i nadále malá a velmi agilní jednotka, která se snaží dobít svět."

0

Let's makethe next
big thing.
Together.

Ujistěte se, že používáte firemní email

O Vaše data se staráme dle našich Zásad ochrany osobních údajů.