🎂 Slavíme desítku! Více o našich narozeninových projektech, jako je Blueberry neziskovkám, zjistíte 🎂Tady!

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji získanými prostřednictvím formulářů umístěných na našem webu dostupném na adrese www.blueberry.io a www.career.blueberry.io. (dále jen „zásady“). Součástí zásad je i naše Cookie Policy

Úvodem

Provozovatelem webu jsme my, společnost Blueberry.cz Apps s.r.o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 285 35 138, DIČ CZ28535138, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 148616, Česká republika, kontakt: hi@blueberry.io, poskytující služby na poli informačních technologií a online marketingu.

Uživatelem jste Vy, fyzická osoba, která si web prohlíží a kontaktuje nás prostřednictvím formulářů na něm umístěných.

Tyto zásady můžeme čas od času změnit či doplnit. Aktuální verze bude vždy dostupná na našich webových stránkách.

Nakládání s osobními údaji

Obdržením vyplněného formuláře začínáme jakožto správci zpracovávat Vaše osobní údaje. Na webu se setkáte buď s obecným kontaktním formulářem pro sběr dotazů nebo formulářem na kariérním webu. Vyplněné údaje po přijetí uložíme, strukturujeme, doplňujeme a pokud už nejsou potřeba, smažeme je.

Kontaktní formulář
  • V případě kontaktního formuláře máme k dispozici Vaše jména a příjmení, e-mail, IP adresu, čas odeslání a text zprávy odeslané přes kontaktní formulář.
  • Údaje zpracováváme výhradně proto, abychom Váš dotaz zpracovali, komunikovali s Vámi a případně Vám poskytli další dodatečné informace související s dotazem. Zodpovězení Vašich dotazů a připomínek je našim oprávněným zájmem.
  • Údaje zpracováváme do doby úplného zodpovězení dotazu. V interní databázi je necháme ještě 2 roky od jeho přijetí, pokud bude z povahy dotazu předvídatelné, že bude v budoucnu potřeba se k němu vrátit.
Formulář na kariérním webu
  • Kontaktovat nás můžete také za účelem poptávky po volné pracovní pozici. V takovém případě budeme mít k dispozici Vaše jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu zařízení, čas odeslání a obsah zprávy.
  • S údaji nakládat proto, abychom Vám na Vaši poptávku odpověděli a komunikovali s Vámi ohledně volné pracovní pozice. Pokud se o pozici zajímáte, znamená to, že máte zájem s námi spolupracovat. Důvodem pro zpracování je předsmluvní jednání ohledně možné spolupráce.
  • Údaje budeme mít k dispozici po dobu komunikace ohledně pracovní pozice. Dáte-li nám k tomu souhlas, rádi si Vaše údaje uložíme, abychom Vás mohli v budoucnu znovu oslovit ohledně pracovních příležitostí v Blueberry.
Souhlas s uložením do naší kariérní databáze

Zakliknutím tickboxu souhlasíte, že můžeme Vaše údaje vyplněné ve formuláři na kariérním webu, jakož i údaje, které nám v budoucnu poskytnete nebo které jsme získali z veřejně dostupných profilů na linkedin.cz, github.com, facebook.com, startupjobs.cz, jobs.cz nebo stackowerflow.com, ukládat, strukturovat, doplňovat a používat za účelem informování o pracovních příležitostech u nás v Blueberry, pro hodnocení kandidátů a přípravu podkladů pro pracovní pohovory.

Jedná se o údaje vyplněné ve formuláři (jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu zařízení, čas odeslání a obsah zprávy), a dále informace získané v průběhu komunikaces Vámi (např. o výši současné a požadované výši odměny) a z veřejně dostupných profilů (např. vzdělání, kvalifikace, jazykové schopnosti, profesní zkušenosti, fotografie, státní příslušnost, adresa, datum narození).

Souhlas nám udělujete na dobu 10 let. Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu, pokud souhlas neodvoláte a to tak, že nám zašlete e-mail na hr@blueberry.io, případně nám to oznámíte v průběhu komunikace.

Předávání údajů dalším osobám

Pro naplnění účelů uvedených výše můžeme osobní údaje předávat třetím osobám, tzv. zpracovatelům. Jedná se například o dlouhodobě spolupracující osoby a naši dceřinou společnost Blueberry Pancakes s.r.o., IČ 069 79 751, kteří nám pomáhají s administrativou. Osobní údaje z kariérního webu ukládáme do informačního systému Datacruit, který provozuje společnost Datacruit s.r.o., IČ 03545652.

Osobní údaje neopouští území Evropské unie.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Kdykoliv nás můžete požádat o informace jaké údaje a proč o Vás zpracováváme. Případně můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněného zájmu a to e-mailem na hr@blueberry.io. Vaši žádost vždy vyřešíme do 30 dnů.

Také máte právo obrátit se kdykoliv přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Vždy nám prosím dávejte k dispozici aktuální, úplné a přesné údaje, které se týkají výhradně Vás.

Jakmile nebudeme mít důvod pokračovat ve zpracovávání, osobní údaje zlikvidujeme.

Vždy vynaložíme maximální úsilí pro to, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme za případnou újmu.

Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Při posuzování možností spolupráce s Blueberry nebudete předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí.

K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 16. 8. 2018.

Blueberry.cz Apps s.r.o
Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, Česká republika,
IČ:
28535138
DIČ:
CZ28535138
oddíl C 148616 zapsaná u Městského soudu v Praze,